2 อัตรา
ตามตกลง
26 กุมภาพันธ์ 2562

ลักษณะงาน

- จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ทำใบสำคัญจ่าย
- ออกใบแจ้งหนี้ /ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี /ทำใบสำคัญรับ
- ทำทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา
- กระทบยอดลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี
มีประสพการณ์งานบัญชี 2 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

ยูนิฟอร์ม
โบนัส
ท่องเที่ยว

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ 305/129 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือ E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

***รับด่วน***
สนวจติดต่อ 02-6369661-2 / 086-3409575


Company Profile

305/129 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-6369660-2 / 086-3409575 02-6369663