1 อัตรา
ตามตกลง
28 พฤษภาคม 2565

ลักษณะงาน

1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า
2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ
3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย หรือ หญิง
อายุ 27 - 40 ปี
มีประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
มีทักษะในการบริหารจัดการ
สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และการตรวจสอบเอกสารและงาอื่นๆนในคลังสินค้า
มีทักษะในการสอนงาน การประสานงาน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- เงินรางวัลประจำปี (โบนัส)
- เงินรางวัลการขาย (Incentive,service,เงินทิป)
- เบี้ยขยัน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี, วันหยุดนักขัตฤกษ์
- เงินช่วยเหลือพิเศษ (แล้วแต่กรณี)
- ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ส่วนลดสำหรับการทานอาหารที่ร้าน
- การตรวจร่างกายประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน คนไข้นอก รวมทันตกรรม
(เฉพาะ Mgr. , 1st. , 2 nd )

สถานที่ปฏิบัติงาน :

รามคำแหง ซอย 11 ประจำโกดัง

วิธีการรับสมัคร :

มาร่วมเป็นทีม "โมโม"
สมัครงานที่สาขา หรือ สำนักงานใหญ่
☏Tel : 098-9342319


Company Profile

153 อาคารเดอะเพนนินซูล่า พลาซ่า ห้อง 409 ชั้น 4 ถนนราชดำริห์ กรุงเทพมหานคร 10330 0989342319 022545135