1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2562

ลักษณะงาน

1.กำหนดทิศทาง แผนการตลาดและวางเป้าการขาย
2.กำหนดกลยุทธ์ หาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การขายบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เทศหญิงหรือชาย วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือหากไม่จบสายการตลาดโดยตรง มีประสบการณ์การตลาด 3 ปีขึ้นไป
สามารถจับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง งานโครงการบ้านจัดสรร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ความสามารถด้านการขายการตลาด มีกลยุทธ์ใหม่ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
มนุษยสัมพันธ์ดี นำเสนอเก่ง มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
มีความรับผิดขอบและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีมได้
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
รักการบริการ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคม
2.ชุดทำงาน
3.อาหารกลางวัน
4.อื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ อ.พาน จ.เชียงราย

จังหวัด :

เชียงราย

วิธีการรับสมัคร :

1.ผ่านอีเมลล์
2.กรอกใบสมัครที่บริษัทฯ
3.สอบถามเพิ่มเติม 0612689444


Company Profile

123 ม.2 ต.ม่วงคำ อ.พาน เชียงราย 57120 0612689444 053722955 053722955