2 อัตรา
ตามตกลง
12 ธันวาคม 2561

ลักษณะงาน

1. บริหารทีมขายให้ขายได้ตามเป้าหมาย ทั้งยอดขายและกำไร
2. สร้างธุรกิจและตลาดใหม่
3. พยากรณ์การขาย
4. วางแผนการขาย
5. วิเคราะห์ตลาด และการขาย
6. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และผู้แทนสินค้าที่บริษัทจำหน่าย
7. พัฒนาศักยภาพทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ชาย / หญิง
2. อายุ 28 – 40 ปี
3. มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
4.ปริญาตรี / โทร สาขาการบริหารธุรกิจ
5. มีประสบการณ์การขายไม่ต่ำกว่า 1 ปี
6. พูด ฟัง อ่าน เขียน เข้าใจ ภ.อังกฤษ ได้ดี
7. มี มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์, MS Office ดี

สวัสดิการ :

1.รางวัลพนักงานยอดขยัน
2.ตรวจสุขภาพประจำปี
3.ประกันอุบัติเหตุ
4.ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
5.สวัสดิการการกู้
6.กระเช้าเยี่ยมไข้ - คลอดบุตร
7.เงินช่วยเหลือพิธีสมรสพนักงาน
8.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจญาติพนักงาน
9.กิจกรรมสันทนาการประจำปี
10.โอกาสดูงาน - อบรมในต่างประเทศ
11.รางวัลอายุงานนาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด (พระราม3 )

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติทางออนไลน์


Company Profile

701/20,22 ตรอกวัดจันทร์ใน (ราษฎร์อุทิศ1) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพ 10120 กรุงเทพมหานคร 10120 +6622841600 02-2841591-2