2 อัตรา
ตามตกลง
15 กรกฎาคม 2562

ลักษณะงาน

1. ออกแบบบ้าน คำนวณแบบ ทั้งบ้านลูกค้าและแบบบ้านมาตรฐานของบริษัท เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
2. เตรียมแบบ และส่งแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพื่อ ดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถามของลูกค้าร่วมกับวิศวกร
3. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา
4. ให้คำปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการคำนวณของวิศวกร
5. ทำแบบก่อสร้างหน้างาน Shop Drawing, As Built Drawing
6. ประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เช่น งานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการออกบูธงานรับสร้างบ้าน
7.งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย / หญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านงานสร้างบ้านอย่างน้อย 2 ปี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน
6. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
7. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ
8. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ
9. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี มีความสามารถเป็นทั้งผู้นำและผู้ตาม
10. มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา มีทักษะการใช้โปรแกรม Auto Cad, Sketch up, illustrator, Photoshop, Microsoft Office

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 15 วัน
4. เบี้ยขยัน
5. ค่าเดินทาง
6. ค่าที่พัก
7. ค่าคอมมิชชั่น
8. เงินกองทุนพนักงาน
9. เงินช่วยเหลือในพิธีมงคลสมรส
10. เงินช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท
11. เงินช่วยเหลือมรณกรรม
12. ประกันสังคม
13. ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
14. การฝึกอบรม
15. กิจกรรมสัมมนาต่างจังหวัด
16. กิจกรรมกีฬาสี
17. งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ)

วิธีการรับสมัคร :

1. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด
2. ส่ง Resume สมัครงานพร้อมรูปถ่าย มาที่ บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
โทรศัพท์ : 02-3497668 ต่อ 17 โทรสาร : 02-9437554
3. ส่ง Resume สมัครงานมาทาง E-mail : jackjirachaya24@gmail.com ,
whwhouse@yahoo.com
เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. , วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.


Company Profile

65/6 ซอยรามอินทรา 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 02-3497668 ต่อ 17 02-9437554
ตำแหน่งงานอื่น ๆ