2 อัตรา
15,000 บาท
10 สิงหาคม 2561

ลักษณะงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ทำงานด้านบัญชี ดูแลเอกสารเกียวกับบัญชี
- บันทึกรายได้
- ตรวจสอบภาษีซื้อ-ขาย
- จัดทำภ.ง.ด.1,3,53 และประกันสังคม
- สรุปและจัดทำรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
- จัดทำเอกสารประกอบทางบัญชี
-สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิงหรือชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
มีมารยาทในการพูดคุยกับลูกค้า
มีความพยายามและตั้งใจในการทางาน รอบคอบและรับผิดชอบงาน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีเท่านั้น
หากสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. สวัสดิ์การต่างๆ
1.1 เบี้ยขยัน ในหนึ่งเดือนถ้าไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย มีเบี้ยขยัน ให้ 1000 บาท ต่อเดือน (แก้ไข้เริ่มใช้เดือน12-59)
1.2 โบนัส ออกให้วันตรุษจีนของทุกปี เงินโบนัส จะประเมินจาก ผลประกอบการ ( กำไร ) ของบริษัทและผลงานของพนักงานเป็นหลักส่วนระยะเวลาการทำงานก็มีส่วนในการพิจารณา และ การ ขาด ลา มาสาย มีผลกับโบนัสซึ่งจะเอามาลบออกจากเงินโบนัสที่จะได้รับ
1.3 แบบฟอร์มแจกฟรี เมื่อพนักงานผ่านโปรทางบริษัทมีสื้อฟอร์มแจกให้ฟรี 3 ตัว ถ้าพนักงานทำงานครบ 1 ปีทางบริษัทจะแจกเสื้อฟอร์มเพิ่มอีก 2 ตัว (บังคับใส่ จันทร์-วันศุกร์) ถ้าไม่ใส่ตามที่บริษัท กำหนดให้ จะถูกปรับ 50 บาท ต่อวัน ทำงานไม่ครบ 1 ปี ต้องจ่ายค่าเสื้อคืนให้บริษัทในราคาเต็ม
1.4 สิทธิ์การลาพักร้อนและการลากิจ รวม 14 วัน
เมื่อพนักงานทำงานครบ 2 ปี สามารถใช้สิทธิ์ แบ่งเป็น สิทธิ์ลากิจ 7 วัน / สิทธิ์ลาพักร้อน 7 วัน
*ไม่สามารถ ลารวมกันต่อเนื่อง 14 วัน ลาได้สูงสุด 7 วันต่อครั้ง และห้ามลาภายในเดือนเดียวกัน *
1.5 ซองวันเกิดเมื่อพนักงานทำงานครบ 3 ปี ได้ซองวันเกิด(3000 บาท) บวกขึ้นต่อๆไปปีล่ะ 1000 บาท
1.6 เที่ยวหมูคณะประจำปี หรีอ จัดงานเลี้ยงที่บริษัทประจำปี
1.7 ประกันสังคม จ่ายคนล่ะครึ่ง.พนักงานที่ผ่านการทดลองงานเท่านั้น จึงจะได้สิทธิในการยืนประกันสังคม
1.8 เงินพิเศษต่างๆ พิจารณาจากผลงาน
1.9 เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ(เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2560)
1.9.1 งานศพ
1.9.1 พนักงานเสียชีวิต
1.9.2 พนักงานที่มีอายุงาน 5 ปี รายละ 20,000 บาท
1.9.3 พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป รายละ 10,000 บาท
1.9.4 พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี รายละ 5,000 บาท
1.9.2 บิดา มารดา เสียชีวิต
1.9.1 พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี รายละ 5,000 บาท
1.9.2 พนักงานที่มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาท
1.9.3 พนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี รายละ 1,000 บาท
หลักฐานยืนยัน
- สำเนามรณะบัตร
1.9.2 งานแต่งงาน
1.9.1 พนักงานที่มีอายุงาน 3 ปี ขึ้นไป จะได้เป็นวันหยุด 7 วัน
หลักฐานยืนยัน
- สำเนาทะเบียนสมรส
1.10 สวัสดิการกรณีพนักงานลาออกจากบริษัท
1.10.1 พนักงานมีอายุงานครบ 5 ปี ได้เงินเดือนล่วงหน้า 2 เดือน
1.10.2 พนักงานมีอายุงานครบ 10 ปี ได้เงินเดือนล่วงหน้า 5 เดือน
1.11 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
1.11.1 พนักงานจ่าย เงินสะสม 2% ต่อเดือน
1.11.2 บริษัทจ่าย เงินสมทบ 2% ต่อเดือน
- สามารถสะสมตั้งแต่ 1 ปี และจะได้คืนทุกๆ 5 ปี โดยจะได้คืนทั้ง เงินสะสมและเงินสมทบ
**ในกรณีที่พนักงานทำงานไม่ครบ 5 ปี พนักงานจะได้เงินคืนในส่วนของเงินสะสมของพนักงานเอง**

สถานที่ปฏิบัติงาน :

24/177 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วิธีการรับสมัคร :

1.อินเตอร์เน็ต
2.ไปรษณีย์
3.สมัครด้วยตัวเอง


Company Profile

24/177 ซอยลาดพร้าว 21 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 029382893,063-2183201 029382893