2 อัตรา
ตามตกลง
31 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม
- ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน
- จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม
- ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรมให้กับทางผู้บริหาร
- ร่วมดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่วนงาน Production
- ดำเนินกิจกรรมในการสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง อายุ 33 - 42 ปี
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (IE, EE, ME) หรือ วิทยาศาสตร์ (Sci Chem)
มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือยานยนต์ มาอย่างน้อย 5 ปี
มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Ms Office, Solid Work, AutoCad, หรือ MiniTab ได้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำสูง ชอบการทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ :

ชุดยูนิฟอร์ม ค่าอาหาร ค่าเดินทาง โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จังหวัดลำพูน

จังหวัด :

ลำพูน

วิธีการรับสมัคร :

email : ekachai.kawilo@hoya.com
หรือ บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 60/31 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ 053-552413 - 6 ต่อ 1151


Company Profile

60/31 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน 51000 053-552413 - 7 ต่อ 1151 053-552224
ตำแหน่งงานอื่น ๆ