1 อัตรา
ตามตกลง
28 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1) เปิดบิลขาย / ออกใบวางบิล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) ตรวจสอบและกำกับการจัดสินค้าก่อนนำขึ้นเพื่อส่งให้ลูกค้า
3) ตรวจสอบและกำกับการตรวจรับสินค้าเข้า
4) ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน(ทางโทรศัพท์) พร้อมจัดให้แมสเซนต์เจอร์ไปวางบิล-รับเช็ค
5) รับโทรศัพท์
6) และงานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) ทุกเพศ
2) อายุไม่เกิน 35 ปี
3) วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทางบัญชี
4) ต้องเป็นคนมีความกระตือรืนร้น แคล่วคล่องว่องไว และละเอียดรอบคอบ
5) ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1) ประกันสังคม
2) ค่ารักษาพยาบาล /ประกันชีวิตกลุ่ม
3) โบนัส
4) ตรวจสุขภาพประจำปี
ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้

วิธีการรับสมัคร :

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมรับการสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการของบริษัท


Company Profile

เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 02-890-8800 02-890-8850
ตำแหน่งงานอื่น ๆ