1 อัตรา
ตามตกลง
28 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1) เปิดใบสั่งซื้อสินค้า /ทำรับสินค้า / ตั้งเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ
2) ตรวจนับสต๊อคสินค้า เดือนละ 2 ครั้ง พร้อมกระทบยอดพร้อมส่งรายงานการตรวจนับ
3) รับวางบิล-จ่ายเช็ค เดือนละ 2 ครั้ง
4) จัดทำใบสำคัญจ่าย / ใบสำคัญทั่วไป เพื่อปรับปรุงรายการบัญชี
5) คุมบัญชีเงินสดย่อย
6) นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีอากรอื่นๆ
7) ทำรายงานภาษีซื้อและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม
8) กระทบยอดบัญชีแยกประเภท พร้อมทำรายการปรับปรุง
9) จัดทำบัญชีพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1) ทุกเพศ
2) อายุไม่เกิน 35 ปี
3) วุฒิการศึกษา : ปวช, ปวส, ปริญญาตรี ทางบัญชี
4) ต้องเป็นคนมีความกระตือรืนร้น แคล่วคล่องว่องไว และละเอียดรอบคอบ
5) ถ้าสามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1) ประกันสังคม
2) ค่ารักษาพยาบาล /ประกันชีวิตกลุ่ม
3) โบนัส
4) ตรวจสุขภาพประจำปี
ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้

วิธีการรับสมัคร :

กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมรับการสัมภาษณ์ ณ ที่ทำการของบริษัท


Company Profile

เลขที่ 7 ซอยเอกชัย 95/2 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 02-890-8800 02-890-8850
ตำแหน่งงานอื่น ๆ