2 อัตรา
ตามตกลง
4 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องของใบวางบิล
2.ทำทะเบียนเช็ครับ-จ่าย
3.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายของสาขา
4.ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินลงทุน
5.คีย์บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป
6.ดูแลการตรวจสอบความสำเร็จในการจ่ายเช็ค

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย และ หญิงอายุ 22-35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา บัญชี
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีและโปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างชำนาญ
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขั้นไป
4.มีทักษะด้านบัญชี มีความกระตือรือร้น และไหวพริบรอบคอบดี
5.ไม่เคยกระทำความผิด หรือถูกจำคุกในคดีอาชญากรรม และยาเสพติด
6.มีใบขับขี่รถจักรยนต์และรถยนต์ (ถ้ามีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

สวัสดิการบริษัท
1.ประกันสังคม
2.โบนัส
3.วันลาพักร้อน , วันหยุดประจำปี
4.ยูนิฟอร์ม (บางตำแหน่ง)
5.งานเลี้ยงสังสรรค์บริษัทประจำปี
6.ทริปท่องเที่ยวประจำปี
7.เงินช่วยเหลือต่างๆเช่น ทุนเรียนดีของสำหรับบุตรของพนักงานทุกตำแหน่ง
8.ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท รักษาความปลอดภัยไจแอนท์ กรุ๊ป จำกัด

วิธีการรับสมัคร :


สามารถมาสมัครงานด้วนตนเองในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.
**ในการสมัครงานโปรดแต่งกายสุภาพ
ชายใส่เสื้อเชิ้ต หญิงใส่ชุดกระโปรงสุภาพ
กรุณาเตรียมเอกสารในการสมัครงานมาให้ครบ