1 อัตรา
ตามตกลง
30 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

-รับผิดชอบในการประสานงาน การต้อนรับ การจัดการและการจัดเตรียมประชุมดูแลเอกสารการประชุม
-ประสานงานและนัดหมายการประชุมทั้งภายนอกและภายในบริษัท
-ดูแลรับผิดชอบงานระบบเอกสาร หรือข้อมูลอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีความคล่องตัว สนใจเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง
มีความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการวิเคราะห์
มีทักษะในการจัดลำดับความสำคัญของงาน และการแก้ไขปัญหา
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ดี
มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-วันหยุดประจำปี
-วันหยุดพักร้อน
-งานเลี้ยงบริษัท
-สวัสดิการงาน บวช แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

268 ม.1 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

จังหวัด :

ลำปาง

วิธีการรับสมัคร :

-สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
-ส่งประวัติมาที่ E-mail Recruit.majestic@gmail.com


Company Profile

268 ม.2 ต.หนองหล่ม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ลำปาง 52190 054-368618-9/054-368512-3 054368279
ตำแหน่งงานอื่น ๆ