5 อัตรา
ตามตกลง
3 กรกฎาคม 2561

ลักษณะงาน

#รับสมัครด่วน!! ธุรการ /ฝ่ายการตลาด /ฝ่ายขาย ประจำสาขา หาดใหญ่- สตูล - พัทลุง
คุณสมบัติ
*เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป รับปริญญาตรีทุกสาขา
*บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
*มีความรับผิดชอบ อดทน ตรงต่อเวลา
*สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
*สามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

· ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน ควบคุม และ ดูแลความต้องการภายในฝ่ายการตลาดและการขาย
· รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลของบริษัทฯ
· จัดระบบข้อมูลและเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ภายในฝ่ายให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ
· ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอก
· ประสานงานด้านเอกสารและข้อมูลที่จำเป็น เพื่อใช้ใน การเสนอราคา
· จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่างๆ พร้อมค้นหาช่องทางสื่อโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานของฝ่าย
· ประสานงานกับพนักงานภาย ในฝ่าย เพื่อการจัดทำ หรือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายงานข้อเสนอทางด้านการเสนอราคา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
· ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม**
ติดต่อได้ที่ คุณชลธิชา (พี่น้ำ) โทร...084-2469924 ,095-1686615 หรือส่งประวัติพร้อมเบอร์โทรของท่านมาที่chonticha99242@gmail.com
**ทำการ จ-ส เวลา 08.00 - 17.00 น. (โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เปิดรับปริญญาตรีทุกสาขา

สวัสดิการ :

- คอมมิชชั่น
- โบนัส
- การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
- สวัสดิการอื่นๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สงขลา,สตูล,พัทลุง

จังหวัด :

สตูล

วิธีการรับสมัคร :

ตามที่อยู่ของบริษัท
หรือ ส่งประวัติพร้อมเบอร์โทรของท่านมาที่ chonticha99242@gmail.com