3 อัตรา
15,000 บาท
20 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

1.เจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆ
2.การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่นๆ
3.รายงานผลการตรวจส่งให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย ,หญิง
2. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (ท.น.) ค่าวิชาชีพ เดือนละ 5,000 บาท

สวัสดิการ :

เบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ + OT + เบี้ยขยัน + โบนัส + ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เบี้ยเลี้ยงออกนอกสถานที่ + OT + เบี้ยขยัน + โบนัส + ประกันสังคม


Company Profile

682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000 034-275-334 , 086-688-4222 086-378-1423