1 อัตรา
ตามตกลง
12 มิถุนายน 2561

ลักษณะงาน

1.งานพัฒนาและฝึกอบรม
-วิเคราะห์ความต้อง และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
-วางแผน และจัดทำการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
-ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม
-ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม
-ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม
-ประเมินผลการฝึกอบรม/ติดตามผลการฝึกอบรม
-บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม
-นำส่งรายงานการฝึกอบรมพนักงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. ด้านการจัดการทั่วไป
-ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ
-อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี
ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือบริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารบุคลากร ฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ ในตำแหน่งหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีประสบการณ์ ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ,GMP
สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ได้

สวัสดิการ :

- ข้าวเปล่าฟรี/ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินกู้ยืมบริษัทฯ
- รางวัลพนักงานตัวอย่าง
- ปรับค่าจ้างประจำปี
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ค่ากะ,ค่าตำแหน่ง / ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์
- เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต/บิดา/มารดา
- ค่าเบี้ยขยัน 700 บาท/เดือน (พนักงานรายวัน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

1.ส่ง Resume มาที่
E-mail:hr_recruit@eurosnack.co.th,hr_sup@eurosnack.co.th
2.สมัครได้ที่บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด


Company Profile

44/93 หมู่ที่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280 02-382-7981-7 02-382-7988-9