2 อัตรา
ตามตกลง
17 กรกฎาคม 2562

ลักษณะงาน

- ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และระบบอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- จัดทำแผนและรายงานการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร และระบบต่างๆ
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เวลาทำงานช่างอาคาร
- กะ Day เวลา 08.00 - 17.00 น.
- กะเช้า เวลา 06.00 - 14.00 น.
- กะบ่าย เวลา 14.00 - 22.00 น.
- กะดึก เวลา 22.00 - 06.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับยกเว้น
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สามารถทำงานเป็นกะได้
มีทักษะในด้านงานอาคารสูง
บุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรัง
มีใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

1. ปรับเงินเดือนประจำปี
2. โบนัสประจำปี
3. พักร้อนประจำปี
4. ประกันสังคม
5.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
6. ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
7. ประกันชีวิตกลุ่ม
8. ประกันอุบัติเหตุ
9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10. ตรวจสุขภาพประจำปี
11. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
12. การฝึกอบรม
13. กีฬาสี
14. งานเลี้ยงประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พระราม9 / เพลินจิต / บางรัก / สุขุมวิท

วิธีการรับสมัคร :

1. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2. ส่ง Resume สมัครงานพร้อมรูปถ่าย มาที่ บริษัท ปิยะสมบัติ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 22 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02-2477335 ต่อ 110 โทรสาร : 02-2477335 ต่อ 109
3. ส่ง Resume สมัครงานมาทาง E-mail : kamonlak.kh@piyasombat.com
หรือ Line ID : kknummon
(เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.)


Company Profile

100/1 อาคารวรสมบัติ ชั้น 22 ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 02-2477335-9 #110 , 081-9079152 , 086-4665390 02-2477335 # 109