2 อัตรา
ตามตกลง
4 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

-จัดทำใบแจ้งหนี้และบันทึกบัญชี
-ตรวจสอบเงินรับชำระ จัดทำใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชี
-จัดทำเอกสารการหักบัญชีเงินฝาก เอกสารการตัดบัตรเครดิตของลูกค้า
-จัดทำรายละเอียดลูกหนี้คงค้าง และรายละเอียดอายุลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน
-ติดตามและจัดทำเอกสารทวงถามกรณีลูกหนี้มียอดค้างเกินกำหนดชำระ
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อายุ 23-32 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
กรณีมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชีโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
***สามารถเดินทางไปจังหวัดสุราษฎ์ธานี ได้(ครั้งคราว)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
กรณีมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับบัญชีโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. เครื่องแบบพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 36 ซอยเสรีไทย 87 ถนน เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 02-540-1200 โทรสาร : 0-2540-1201-2

วิธีการรับสมัคร :

E-mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันสังคม
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. เครื่องแบบพนักงาน
สนใจส่งใบสมัครได้ที่ คุณสุภาวินี สารเจริญ E-mail: supawinee-csc@cpp.co.th
Chemical Specialties Corporation limited (บริษัท จิตตรงเคมีภัณฑ์ จำกัด) ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 36 ซอยเสรีไทย 87 ถนน เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์: 02-540-1200 โทรสาร: 0-2540-1201-2 http://www.cscth.com, http://www.cpp.co.th/csc


Company Profile

36 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 กรุงเทพมหานคร 10510 025401200 0025401201
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ