2 อัตรา
ตามตกลง
3 พฤษภาคม 2561

ลักษณะงาน

เขียนแบบ ใช้โปรแกรม sodis word.Auto cat

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง
อายุ20ปีขึ้นไป
วุฒ ปวช. ชึ้นไป

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี -ชุดฟอร์มบริษัท -เงินเบิกล่วงหน้า-เบี้ยขยัน-โอที หอพักสวัสดิการราคาถูก