3 อัตรา
ตามตกลง
21 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย
2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที ที่เสร็จสิ้นภารกิจนั้นๆ
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย
2. อายุ 18 - 35 ปี
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4. บุคลิกภาพดี / พูดจาฉะฉาน / คล่องแคล่ว / มีมนุษยสัมพันธ์และอัธยาศัยดี
5. ขยัน / อดทน / ซื่อสัตย์ / มีความกระตือรือร้น
6.เดินทางไปทำงานได้อย่างสะดวก

สวัสดิการ :

เงินเดือนตามตกลง
มีชุดยูนิฟอร์ม
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
มีงานเลี้ยงสังสรรค์ ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมกีฬาสี ฯลฯ
มีประกันสังคม
มีโบนัสประจำปี
ฯลฯ

หลังจากผ่านการประเมินผลงาน ช่วงทดลองงาน ทางบริษัทฯจะมีการพิจารณาการปรับเงินเดือน (ตามผลงาน)
ทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด เลขที่ 168/88 ม.5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซอยกระทุ่มล้ม 32 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง ที่ บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด

สมัครทาง E-mail :hr@mklglobal.com
คุณชนิดา (ผจก.ฝ่ายบัญชีและสำนักงาน) 089-065-3888, 02-813-1888

หมายเหตุเพิ่มเติม :

จบตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต