1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2563

ลักษณะงาน

1. ควบคุมกระบวนการผลิต
- ตรวจความพร้อมของไลน์การผลิต สามารถเดินไลน์ผลิตได้ตามปกติ
- ตรวจวัตถุดิบที่ใช้ผลิต ต้องใช้วัตถุดิบที่ถูกต้องตามแผน
- ตรวจสอบความถูกต้องของบรรจุภัณฑ์
- ตรวจติดตามกำลังการผลิต ผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
2. ประสานงานแก้ไขปัญหาการผลิต
- ประสานงานกับหน่วยงานคุณภาพ เมื่อเกิดปัญหา
- ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้ใช้ได้ตามกำหนด
3. จัดทำเอกสารระบบที่เกี่ยวข้อง
4. ร่วมเป็นทีมงานระบบคุณภาพ ในการจัดทำเอกสาร ตรวจสอบพื้นที่ และประชุม ทีมตามที่ได้รับมอบหมาย
5. ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถเพื่อแข่งขัน
6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิงและชาย วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
3. มีความรู้ระบบคุณภาพพื้นฐาน GMP /HACCP /FSSC /เอกสาร QP,WI,SD เป็นต้น
4. มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
6. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และ ERP ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
หอพักพนักงาน
ชุดพนักงาน จำนวน 4 ชุด


สถานที่ปฏิบัติงาน :

อ.บางเลน นครปฐม

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

1. ติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรง
2. อีเมลล์ถึงฝ่าย HR
3. สมัครด้วยตัวเองที่โรงงาน

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Company Profile

139 หมู่ 8 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน นครปฐม 73130 034993117-8, 089-893-3328 034993119