5 อัตรา
18,000 บาท
4 เมษายน 2561

ลักษณะงาน

บันทึกเจ้าหนี้การค้า บันทึกการจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แต่ละรายและบันทึกรายการตัดยอดบันชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.งด.3/ภ.ง.ด.53 และจักทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) เพื่อยื่นภาษีประจำเดือน
บันทึกบัญชีการจ่ายเงินสดย่อย (Petty Cash Voucher)
จัดทำใบแจ้งยอดบัญชีเพื่อวางบิล,เก็บเช็ค ลูกหนี้ ทางไปรษณีย์,E-mail
กระทบยอดรายการต่าง ๆ เพื่อนให้ตรงกับ GL และ Report ติดตามประเด็นที่ค้าง ตลอดจนปิดงบการเงินแต่ละเดือน
ปิดงบการเงิน กระทบยอดและตรวจสอบ ยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องประจำเดือน/ปนะจำปี
คุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
ฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี
ประสบการณ์ : 1-5 ปี
ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยูนิฟอร์ม
คอมมิชชั่น ค่าน้ำมัน ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง)
ปรับเงินประจำปี,โบนัสประจำปี
เงินช่วยเหลืองานศพ (กรณี พนักงาน บิดา มารดา)
งานเลี้ยงประจำปี
ทุนการศึกษาบุตร - ธิดา ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

สามารถสมัครงานได้ด้วยตนเองได้ที่ เบอร์โทร.061-3861947 คุณก้อย บุคคล