1 อัตรา
ตามตกลง
19 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

- บำรุงรักษาและตรวจพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ด้วยความปราณีต
- ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุ 22 ปีขึ้นไป
- สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความละเอียดรอบคอบ
- ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

CDS ปิ่นเกล้า

วิธีการรับสมัคร :

โทรติดต่อ คุณกิ๊ก 097-926-3641

หมายเหตุเพิ่มเติม :

โทรติดต่อ คุณกิ๊ก 097-926-3641


Company Profile

1027 อาคารสรรพสินค้าชิดลม ชั้น 7 ถนนเพลิน จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 097-926-3641