2 อัตรา
ตามตกลง
16 มีนาคม 2561

ลักษณะงาน

ลักษณะงาน ::
* ดูบัญชีรายรัย-รายจ่าย ซื้อ ขาย สต็อค
* ทำใบวางบิล/ใบเสร็จรับเงิน
* ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ
* ดูแล และจัดเก็บเอกสารทางการบัญชี
* ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาบัญชี
มีความรู้ความเข้าใจงานบัญชีเป็นอย่างดี
มีทักษะความรู้ในการใช้โปรแกรม word , excel และหากสามารถใช้โปรแกรมบัญชี express ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ต้องการผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงานและมีความพร้อมในการเรียนรู้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

จังหวัด :

สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครงานติดต่อ: 061-5453247, 034-112122


Company Profile

88/23 หมู่ที่ 9 ซอยอยู่เจริญ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000 0615453247, 034112122