1 อัตรา
ตามตกลง
9 กุมภาพันธ์ 2561

ลักษณะงาน

จัดทำแผนอบรมประจำปี
ประสานงานการอบรมภายใน และภายนอก
งานอื่นๆ ในฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย-หญิง
2.อายุ18ปีขึ้นไป
3.วุฒิปวส-ปริญาตรี หรือเทียบเท่า
4.ประสบการณ์อย่างน้อย1ปี

สวัสดิการ :

เบี้ยขยัน
ค่าครองชีพ
ค่าตำแหน่ง
ค่าอายุงาน
สวัสดิการที่พัก
สวัสดิการทุนบุตร-ธิดา
สวัสดิการรถรับ-ส่งพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสาคร

จังหวัด :

สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน โดยตรงกับฝ่ายบุคคล/ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์/Line : 081-354-0766
E-Mail : hr@pcs-plp.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อสอบถาม/สมัครงาน โดยตรงกับฝ่ายบุคคล/ธุรการ
เบอร์โทรศัพท์/Line : 081-354-0766
E-Mail : hr@pcs-plp.com