1 อัตรา
ตามตกลง
6 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

ใช้ภาษาอังกฤษ(ฟัง พูด อ่าน เชียน) ในการติดต่อ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน Im-Export ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตรวจเช็คความถูกต้องของงานและเอกสาร
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

คล่องภาษาอังกฤษ และเอกสารนำเข้า-ส่งออก
เพศ ชาย /หญิง ปริญญาตรี สาขาการค้าระหว่างประเทศ, โลจิสติกส์ หรืออื่นๆ
ประสบการณ์ในงานจัดซื้อต่างประเทศ 1-3 ปี
คล่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- กองทุนฌาปนกิจ
- เงินช่วยกรณีฌาปนกิจ
- ค่าเยี่ยมไข้
- ของขวัญเยี่ยมคลอด
- เครื่องแบบพนักงาน
- ที่พัก /ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
- ค่าดูแลรักษารถ (บางตำแหน่ง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าครองชีพ (บางพื้นที่)
** ลากิจ 7 วัน/ปี
** พักร้อน 6-10 ปี (ตามอายุงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งที่อีเมล์ sirikarn.w@ksg.co.th
- ส่งจดหมาย ตามที่อยู่
- ติดต่อสมัครโดยตรงที่ 29 ถ.พระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามได้ที่ 084-637-3131

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถทำงาน เสาร์เว้นเสาร์ ได้


Company Profile

29 ถนนพระราม3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 084-637-3131