1 อัตรา
ตามตกลง
6 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปกรณ์ในงานก่อสร้าง งานช่าง ที่เหมาะสมให้ทันเวลา
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่าง และก่อสร้าง 1-3 ปี
เพศ ชาย /หญิง วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในงานช่าง และก่อสร้าง 1-3 ปี
คล่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป
มีทักษะการเจรจาต่อรองอย่างดี

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- กองทุนฌาปนกิจ
- เงินช่วยกรณีฌาปนกิจ
- ค่าเยี่ยมไข้
- ของขวัญเยี่ยมคลอด
- เครื่องแบบพนักงาน
- ที่พัก /ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
- ค่าดูแลรักษารถ (บางตำแหน่ง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าครองชีพ (บางพื้นที่)
** ลากิจ 7 วัน/ปี
** พักร้อน 6-10 ปี (ตามอายุงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งที่อีเมล์ sirikarn.w@ksg.co.th
- ส่งจดหมาย ตามที่อยู่
- ติดต่อสมัครโดยตรงที่ 29 ถ.พระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามได้ที่ 084-637-3131

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถทำงานวันเสาร์ได้


Company Profile

29 ถนนพระราม3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 084-637-3131