2 อัตรา
ตามตกลง
6 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน อัตรา และเวลาที่กำหนด
วางแผนการสรรหา ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เป็นไปตาม KPI
จัดทำแผนกำลังคน วิเคราะห์ช่องทางการสรรหา และอื่นๆ
(เป็นไปตามระดับตำแหน่งงาน)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์สรรหาว่าจ้าง 2-5 ปี
เพศ ชาย /หญิง วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
ประสบการณ์สรรหาว่าจ้าง 2-5 ปี
คล่องคอมพิวเตอร์ Word, Excel, Power point
มีทักษะการสัมภาษณ์ และชำนาญการเลือกช่องทางสรรหา

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- กองทุนฌาปนกิจ
- เงินช่วยกรณีฌาปนกิจ
- ค่าเยี่ยมไข้
- ของขวัญเยี่ยมคลอด
- เครื่องแบบพนักงาน
- ที่พัก /ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
- ค่าดูแลรักษารถ (บางตำแหน่ง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าครองชีพ (บางพื้นที่)
** ลากิจ 7 วัน/ปี
** พักร้อน 6-10 ปี (ตามอายุงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งที่อีเมล์ sirikarn.w@ksg.co.th
- ส่งจดหมาย ตามที่อยู่
- ติดต่อสมัครโดยตรงที่ 29 ถ.พระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามได้ที่ 084-637-3131

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
สามารถทำงานวันเสาร์ได้


Company Profile

29 ถนนพระราม3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 084-637-3131