2 อัตรา
ตามตกลง
6 มกราคม 2561

ลักษณะงาน

จัดทำข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้าง เพื่อคำนวณจ่ายตามรอบ
ออกรายงานที่เกี่ยวข้องตามรอบการทำงานเพื่อจ่ายและยื่นราชการ
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.คนพิการ, ประกันสังคม,ภาษีและอื่นๆ
ดูแล ตรวจเช็ค การเบิกจ่ายสวัสดิการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ละเอียดรอบคอบ มีระเบียบ วินัย
เพศ ชาย /หญิง วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์งานเงินเดือน-ค่าจ้าง 3-5 ปี ในกิจการที่มีลูกจ้าง 500 - 1000 คน
คล่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ/หรือ โปรแกรมสำเร็จรูป (Payroll)

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- โบนัส(ตามผลประกอบการ)
- กองทุนฌาปนกิจ
- เงินช่วยกรณีฌาปนกิจ
- ค่าเยี่ยมไข้
- ของขวัญเยี่ยมคลอด
- เครื่องแบบพนักงาน
- ที่พัก /ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)
- ค่าดูแลรักษารถ (บางตำแหน่ง)
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/เบี้ยขยัน (บางตำแหน่ง)
- ค่าครองชีพ (บางพื้นที่)
** ลากิจ 7 วัน/ปี
** พักร้อน 6-10 ปี (ตามอายุงาน)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งที่อีเมล์ sirikarn.w@ksg.co.th
- ส่งจดหมาย ตามที่อยู่
- ติดต่อสมัครโดยตรงที่ 29 ถ.พระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามได้ที่ 084-637-3131

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามรอบการจ่ายได้

สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (ครึ่งวัน)


Company Profile

29 ถนนพระราม3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 084-637-3131