2 อัตรา
ตามตกลง
7 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์
2.ตรวจสอบงานโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
3.วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง
4.ประสานงานการก่อสร้างกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.นำเสนอออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย
6.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ
7.นำเสนอการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย
8.นำเสนอมุมมอง แนวคิดในด้านสถาปัตย์ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย - หญิง
อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาสถาปัตกรรม
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรม Bim Archi Cad, Auto Cad, 3D max และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการติดต่อประสานงานส่วนราชการ ประสานงานทั้งภายในภายนอกได้ดี

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทาง Email

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


Company Profile

เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-9498041-2 02-9498082