2 อัตรา
ตามตกลง
7 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.วางแผนกลยุทธ์การขาย
2.การหาลูกค้ารายใหม่ๆ
3.การบริหารงานขาย
4.ตอบข้อร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้า และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
5.ดูแลลูกค้าจนจบโครงการ
6.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย - หญิง
อายุ 22-30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทาง Email


Company Profile

เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-9498041-2 02-9498082
ตำแหน่งงานอื่น ๆ