3 อัตรา
ตามตกลง
7 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้าง
2.ติดตามความคืบหน้าการทำงานที่ไซต์งาน และจัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา
3.จัดกำลังคนภาคสนามและอุปกรณ์
4.ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำและวัสดุให้มีคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย - หญิง
อายุ 22 ปี ขึ้นไป
วุฒิ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา

สวัสดิการ :

1.ประกันสังคมตามกฏหมาย
2.โบนัสตามผลประกอบการ
3.ปรับเงินเดือนตามผลการประเมินประจำปี
4.งานเลี้ยงประจำปี
5.ทริปท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและนอกประเทศ
6.เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
7.ทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน
8.ประกันสุขภาพกลุ่ม
9.บ้านพักพนักงาน
10.เงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านทาง Email


Company Profile

เลขที่ 30/14 หมู่ 6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 02-9498041-2 02-9498082
ตำแหน่งงานอื่น ๆ