1 อัตรา
ตามตกลง
28 พฤศจิกายน 2560

ลักษณะงาน

- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
- ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
- สามารถตัดต่อภาพและวีดีโอหรือออกแบบสื่อการสอนได้
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ23-35ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา, สาขาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา, สาขาการศึกษาตลอดชีวิต, สาขาเทคโนโลยีการศึกษา, คณะครุศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทำงานจันทร์ – ศุกร์ ที่บ้านหรือที่ออฟฟิศได้ตามคำสั่ง
มีทักษะทางด้านภาษาไทย (พูด ฟัง อ่าน เขียน) ในระดับดี
มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint) เป็นอย่างดี
มีความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
มีความคล่องแคล่วและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

สวัสดิการ :

1. กองทุนประกันสังคม
2. ประกันภัยอุบัติเหตุ
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. วันลาหยุดประเภทต่างๆ
5. Incentive (บางตำแหน่ง)
6. กิจกรรมสันทนาการ และค่ากิจกรรมพิเศษของตำแหน่งครูผู้นำกิจกรรม
7. โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สุขุมวิท

วิธีการรับสมัคร :

ส่งเรซูเม่เข้าอีเมล์


Company Profile

145 อาคารแร็กเก็ตคลับ3 ชั้น1-3 ซ.สุขุมวิท 49 (กลาง )ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-018-7890 0-2018-7887
ตำแหน่งงานอื่น ๆ