1 อัตรา
ตามตกลง
11 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

-มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
-จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท,ผู้บริหารและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนบันทึกการประชุม/รับผิดชอบดูแล,จัดเตรียม,เก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย,กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน กลต.ที่ผู้บริหารควรรับทราบ
-จัดทำเอกสารและทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิงอายุ 25ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ชุดฟอร์มทำงาน
-ค่าอาหารกลางวัน
-ประกันกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือ(ตามเงื่อนไขบริษัท)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติผ่านทางE-mail ของบริษัท


Company Profile

อาคารเลอ คองคอร์ด ห้องที่19 ชั้น19 เลขที่202 ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กใทใมใ10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02-2765924 02-2765924