1 อัตรา
ตามตกลง
30 สิงหาคม 2560

ลักษณะงาน

1. วางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ
2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
3. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
4. เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประสานงานกับภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง
5. ประสานงานการประชุม ดำเนินการนัดหมายการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
6. ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
2. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
3. ประสบการณ์ : อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ในตำแหน่งงานเลขานุการหรือผู้ช่วย
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
5. สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม โบนัสประจำปี ชุดฟอร์มพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สมุทรสาคร

จังหวัด :

สมุทรสาคร

วิธีการรับสมัคร :

ทางอีเมล์/ทาง website ประกาศรับสมัคร/สมัครโดยตรงที่โรงงาน


Company Profile

108/5 หมู่7 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110 0622102551