หลายอัตรา
ตามตกลง
24 พฤษภาคม 2560

ลักษณะงาน

รายละเอียดของงาน
•ออกแบบงานกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
•ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์งานและงาน Event, ป้าย Promotion ต่างๆ
•วางแผนและดำเนินการร่วมกับฝ่ายการตลาดในการออกแบบโฆษณา Website และ Social Media

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ทุกเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดวุฒิ
มีความสามารถในการออกแบบเวปไซค์ และกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML & CSS และพร้อมที่จะพัฒนา สามารถใช้งานโปรแกรม Adove Dreamwever Adove Photoshop เบื้องต้นได้
มีตัวอย่างผลงานการออกแบบ web. หรือการออกแบบ อื่นๆ มีความสามารถในด้าน คิด Content และ การถ่ายภาพ
มีความสามารถในด้าน Website Development and Mobile Application
มีความสามารถในด้าน Graphic Design Program (Illus, Photoshop, Indesign, Acrobat……)
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนภาษา HTML & CSS และพร้อมที่จะพัฒนา
รักความก้าวหน้า - ขยันอดทน : รักงาน Design และ มีความคิดสร้างสรรค์
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความมุ่งมั่น เพื่อทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ
หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
2. ประกันสังคม
3. การปรับเงินเดือนประจำปี
4. สิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปี(ลาพักร้อน)สำหรับพนักงาน ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป
5. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ
6. มีเงินออม
7. มีเบี้ยขยัน


สถานที่ปฏิบัติงาน :

ที่อยู่ 68 ซอย บุรีรมย์ ถนน เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อสมัครส่งประวัติมาที่ EMail admin@psm-tool.com หรือมาสมัครงานด้วยตัวเองตาม
ที่อยู่ 68 ซอย บุรีรมย์ ถนน เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100
โทรสอบถามได้ที่เบอร์ โทรศัพท์: 081 833 3671 แอน

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ
• : โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
• : ประกันสังคม
• : การปรับเงินเดือนประจำปี
• : สิทธิการลาหยุดพักผ่อนประจำปี(ลาพักร้อน)สำหรับพนักงาน ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป
• : การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะต่างๆ

ติดต่อสมัครส่งประวัติมาที่ EMail admin@psm-tool.com หรือมาสมัครงานด้วยตัวเองตามที่อยู่ 68 ซอย บุรีรมย์ ถนน เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100

โทรสอบถามได้ที่เบอร์ โทรศัพท์: 081 833 3671 แอน


Company Profile

68 ซอย บุรีรมย์ ถนน เจริญกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 10100 กรุงเทพมหานคร 10100 : 081 833 3671 แอน