2 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤษภาคม 2560

ลักษณะงาน

รายละเอียด
ตรวจสอบสินค้าจ่าย ในช่องให้ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ได้รับมอบ ตลอดจนสุ่มตรวจนับสินค้ารายวัน เพื่อให้จำนวนในระบบมีความเชื่อถือได้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ:
1.ครวจสอบสินค้าจ่ายในช่องจ่ายให้ถูกต้องทั้งจำนวน และชนิดของสินค้าตามเอกสาร Gate Pass Slip ที่ได้รับมอบจาก Foreman
2.ระบุวันหมดอายุของสินค้าลงในเอกสาร Gate Pass Slip เพื่อไว้ให้ Foreman ได้ทำการตรวจสอบกับเงื่อนไขการรับสินค้าของลูกค้าแต่ละราย
3.ตรวจ-เช็ค สภาพประตูช่องจ่ายด้านใน และพื้นที่ในคลังสินค้าที่1 ให้อยู่ในสภาพปรกติและพร้อมใช้ตลอดเวลา
4.ทำการสุ่มตรวจนับสินค้าในช่องจัดเก็บตามที่ได้รับเอกสาร-คำสั่ง จาก Foreman
5.ทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือในช่องจัดเศษ ตามเอกสารที่ได้รับจาก Key Punch Pick ทุกวัน
6.ปฏิบัติงานตามคู่มือและวิธีปฏิบัติงาน และ รักษาความสะอาดบริเวณที่ทำงานให้ เป็นไปตามมาตรฐาน GMP
7.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปวช. , ปวส.
มีประสบการณ์ เคยปฏิบัติงานในคลังอย่างน้อย1-2ปี
เพศ หญิงและชาย (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
ทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการ :

สวัสดิการพนักงาน
- เครื่องแบบและชุดยูนิฟอร์ม
- รถรับส่งพนักงาน
- เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา
- เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ
- การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน
- มีการตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิต
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

- ติดต่อ : คุณวรรณา ม่วงนิ่ม โทร 02-997-3999 ต่อ 222
- Email : wanna_tui@thaitanatrading.com


Company Profile

บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ปทุมธานี 12000 029973999 029973999ต่อ235