1 อัตรา
ตามตกลง
23 มิถุนายน 2564

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
- ดำเนินงานตามกฏหมายความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน
- กำหนดมาตรการป้องกัน ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตราย
- รายงานผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ช-ญ อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือผ่านการอบรมระดับ จป.วิชาชีพ
ประสบการณ์ในตำแหน่ง จป.วิชาชีพ หน่วยงานก่อสร้าง 2-3 ปี

สวัสดิการ :

ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สถาบันปรมาณูเพื่อสันติ

วิธีการรับสมัคร :

ด้วยตัวเอง , ทางไปรษณีย์ , E-Mail


Company Profile

21/139 ซ.ลาดพร้าว15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 029386868 029387562
ตำแหน่งงานอื่น ๆ