1 อัตรา
16,000 บาท
9 กุมภาพันธ์ 2560

ลักษณะงาน

ตรวจวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมียในห้องปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มีความรู้ด้านห้องปฏิบัติการทั่วไป
มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

จังหวัด :

นครปฐม

วิธีการรับสมัคร :

ผู้สนใจสมัครส่งเอกสารได้ที่:
ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
25/25 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล จ.นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์: 024419003-7 ต่อ 1357 (ในเวลาราชการ)
E-mail: trcmahidol@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หมดเขตรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดพิ่มเติมตามลิ้งข้างล่าง

https://drive.google.com/file/d/0B5qzJ_KOFdkWMkFTY0dzLXhtY1E/view?usp=sharing


Company Profile

25/25 ถ.พุทธมณฑลสายสี่ ต.ศาลายา อ.พุทธมลฑล นครปฐม 73170 024419003-7 ต่อ 1357 (ในเวลาราชการ) 028892559