1 อัตรา
ตามตกลง
18 เมษายน 2565

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงาน บริหารทีมงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเพิ่มยอดขายและกำไรให้บริษัทฯ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้
1. การวางแผนกลยุทธ์
- วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย
- การจัดทีมงานของฝ่ายปฏิบัติการ
- วางแผนส่งเสริมการขาย

2. การบริหารงาน
- ประชุมชี้แจงทีมงาน
- ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
- ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน

3. การจัดการทั่วไป
- บริหารบุคลากร
- จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

บริหารจัดการ ดูภาพรวมด้านงานคลังสินค้าทั้งระบบ
- งานรับเข้าอุปกรณ์/สินค้า
- จ่ายอุปกรณ์/สินค้า
- ติดตามอุปกรณ์/สินค้าที่เบิกใช้
- รับเข้าสินค้าที่เหลือจากการเบิกใช้
- ควบคุมสินค้าคงคลัง
- จัดการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย หญิง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการบริหาร-จัดการ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
มีประสบการณ์การทำงาน
มีวุฒิภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ
มนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความละเอียดรอบคอบ
เข้าใจหลักวิธีการบริหารงานคู่กับการบริหารคน
สามารถทำงานวันเสาร์หรืออาทิตย์ได้

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี
งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ถ.บรมราชชนนี 62/6

วิธีการรับสมัคร :

เปิดรับสมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ติดต่อ


Company Profile

48 ถ.บรมราชชนนี 62/6 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 091-545-4634 02-002-0505