1 อัตรา
ตามตกลง
11 มกราคม 2560

ลักษณะงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
- สถิติเวลามาทำงาน ขาด ลา มาสาย
- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- สรรหา
- สวัสดิการ
- เบิกจ่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ
- ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุม ตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน

เอกสารประกอบ
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)
- เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ทะเบียนสมรส / สด.43 / ใบผ่านงาน เป็นต้น ให้นำมาด้วย (ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
- ส่งใบสมัครที่ อิเมล์ trp_hr39@hotmail.com
- สมัครโดยตรงที่บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 8 ม.7 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.061-858-5196 (คุณหยก)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
ปวส. - ปริญญาตรี
มีประสบการณ์งานบุคคล 1 ปี
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ :

ชุดฟอร์มพนักงาน, เบี้ยขยัน, ค่าข้าว, ประกันสังคม, O.T., สัมมนาประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทาง E-mail
เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่บริษัท