1 อัตรา
ตามตกลง
1 ธันวาคม 2559

ลักษณะงาน

- ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- จัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ ที่ต้องใช้ในการติดต่อประสานงาน ในส่วนงานเลขานุการบริษัท
- ดูแลควบคุม ติดตามตรวจสอบงานทุกด้าน สามารถสื่อสาร สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของงานต่างๆ และรายงานตรงกับผู้บริหารได้
- จัดทำและเก็บรักษา เอกสารสำคัญของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปีขึ้นไป
มีความรู้ในภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้ดี
มีความสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
บุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ชอบพบปะผู้คน รู้จักกาละเทศะ
เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณ รู้จักสังเกต รู้จักเรียนรู้และเข้าใจนายและเพื่อนร่วมงาน
เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเดินทางต่างจังหวัด หรือออกงานสังคมได้
หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ เลขานุการ และการขายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

สิทธิตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

วิธีการรับสมัคร :

ส่ง CV มาที่อีเมลที่แจ้งไว้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

** ผู้ที่สนใจโปรดส่ง Resume มาที่ K.Naritha, email: naritha.ana@gmail.com


Company Profile

เลขที่ 183 ชั้น 15 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10330 0926629539
ตำแหน่งงานอื่น ๆ