1 อัตรา
40,000 บาท
14 พฤศจิกายน 2562

ลักษณะงาน

1) บริหารและควบคุมแผนการปฏิบัติงานของฝ่ายวิศวกรรมอาคาร
2) วางแผน ควบคุมและบริหารการจัดการ การบำรุงรักษาเครื่องจักร งานระบบในอาคารสูงทั้งหมด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 35 ปี ขี้นไป
การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานดูแลระบบอาคารสูงอย่างน้อย 7-10 ปีขึ้นไป ๆ
มีประสบการณ์ในการทำงานระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปๆ
มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการงานและทีมงาน
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-ยูนิฟอร์ม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เบี้่ยขยัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารเอสวี ซิตี้

วิธีการรับสมัคร :

-ทางอินเตอร์เน็ต
-สมัครโดยตรง


Company Profile

902 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 02-682-7500-08 0-2682-7135