1 อัตรา
ตามตกลง
28 ตุลาคม 2559

ลักษณะงาน

ผู้ปฏิบัติงานผู้ดูแลคลังสินค้า-เจ้าหน้าที่คลังสินค้า-พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ-Warehouse-Officer-Stock-Clerk ทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า การดูแล การเก็บ และ การควบคุมสินค้า อาจร่วมกันทำงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า การลงบันทึกเกี่ยวกับสินค้าและ การจดบันทึกสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.) เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
2.) อายุ 25-35 ปี
3.) มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด
4.) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
5.) สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
6.) สามารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ได้
7.) มีความสามารทำงานเป็นทีม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามได้

สวัสดิการ :

1.) ค่าอาหาร
2.) ค่าเบี้ยเลี้ยง (ขนส่งสินค้า)
3.) เงินสมทบประกันสังคม
4.) มีที่พักให้ (ถ้าจำเป็น)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด :

อุบลราชธานี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านทางเวปไซต์หรือสมัครด้วยตนเองที่
เคเอสอินเตอร์ฟู้ด
66 หมู่16 ต.ไร่น้อย
อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี


Company Profile

66 หมู่ 16 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000 089-488-8705
ตำแหน่งงานอื่น ๆ