1 อัตรา
ตามตกลง
6 ธันวาคม 2560

ลักษณะงาน

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอนตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
5.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6.อื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
อายุ 23 ปีขึ้นไป
จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.หอพักพนักงาน
2.ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
3.ประกันสังคม
4.โบนัสประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปราณบุรี

จังหวัด :

ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการรับสมัคร :

สามารถส่งประวัติแบบย่อมาที่อีเมล์ job-sifco@sifcothai.com , factory@sifcothai.com หรือ สมัครด้วยตัวเองที่ บริษัท ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด