1 อัตรา
ตามตกลง
14 ตุลาคม 2559

ลักษณะงาน

หน้าที่หลัก
รับผิดชอบดูแลงานบำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network) ในพื้นที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเพื่อสามารถกำจัดหรือลดสาเหตุต่าง ๆ ที่จะทำให้ระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงเกิดความเสียหายอยู่ตลอดเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนงานร่วมกับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Network)
2. รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงร่วมกับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล), ช่างเทคนิคระบบสายเคเบิ้ล) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาน้อยที่สุด
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อเสนอต่าง ๆ กับหัวหน้ากลุ่มช่างเทคนิค (ระบบสายเคเบิ้ล) หรือหัวหน้างาน (ระบบสายเคเบิ้ล) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงวิธีการทำงาน
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เวลาทำงาน : วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00 น.-17.00 น. (ประจำพื้นที่พัทยา)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย อายุระหว่าง 21-35 ปี
2.การศึกษาวุฒิ ปวช. – ปวส. ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้าและงานซ่อมบำรุงทั่วไป
4.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และรักงานด้านบริการ
5.สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
7.สามารถเริ่มงานได้ทันที และหากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนเงินทดแทน
-ประกันสุขภาพกลุ่ม (เมืองไทยประกันชีวิต)
-ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
-ตรวจสุขภาพประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจำพื้นที่พัทยา

จังหวัด :

ชลบุรี

วิธีการรับสมัคร :

- ส่งใบสมัครมาทาง Email : y_yiwha@hotmail.com
- สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ : เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


Company Profile

เลขที่ 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 025549950 025549949