1 อัตรา
ตามตกลง
19 ธันวาคม 2559

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในขั้นตอนการเก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ทั้งจากเอกสาร/ผู้ใช้งาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจของผู้ใช้ระบบ และข้อจำกัดของระบบงาน
ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบ, ผู้ใช้ระบบและผู้เกี่ยวข้อง ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนา, การทดสอบและการติดตั้งใช้งานระบบ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบระบบ(UAT)
ตรวจสอบผลการทำงานของโปรแกรมและวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ
ความท้าทาย/ความยากของงาน (Major/Challenges/Difficulties)
สามารถวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานระบบได้
สามารถหาแนวทางปรับปรุงวิธีการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือการพัฒนาระบบเพื่อให้รองรับกับการดำเนินงานได้
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้
สามารถทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อพัฒนาระบบให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานระบบได้

***เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์***

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิ ป.ตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สถิติ,MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในงานด้าน Business Analysis หรือ System Analysis

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยขยัน
โบนัส
สหกรณ์ออมทรัพย์
คอมมิชชัน (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
เงินรางวัลพิเศษ (เฉพาะตำแหน่งงานขาย)
ค่าล่วงเวลา
ค่าตำแหน่ง
ชุดยูนิฟอร์ม
ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
เงินช่วยเหลือ (กรณีสมรส, กรณีคลอดบุตร, กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต)
สถานที่ออกกำลังกาย
งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณวรกฤช 091 890 6803
โทรสอบถาม หรือ ส่ง SMS ชื่อ-นามสกุล และระบุตำแหน่งงานที่สนใจ
ส่งประวัติส่วนตัวได้ที่ E-Mail : worakit.boo@tqm.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารสำหรับในการสมัครงาน
สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
สำเนาวุฒิกาศึกษา 1 ใบ
สำเนาเปลี่ยนชื่อ - สกุล(ถ้ามี) 1 ใบ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
***พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง***

สัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ลาดปลาเค้า 25
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ และเสาร์ เว้น เสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สัมภาษณ์งานทราบผลทันที! วันและเวลาทำการ 08.30 - 15.00 น.

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
Website : http://www.tqm.co.th