1 อัตรา
ตามตกลง
15 สิงหาคม 2559

ลักษณะงาน

1.ดูแลงานด้านการปรับฉีดพลาสติก(Preform)เป่าขวดน้ำ(PPT,PP,PE)ให้ได้ตามแผน
2.วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี
3.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานให้สอดคล็องกับนโยบายของบริษัท
4.ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบที่แข่งขันได้
5.ดูแลและควบคุมการผลิต และพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานที่วางไว้
6.นำเสนอพร้อมรายงานสรุปปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำวัน และแนวทางการแก้ปัญหา
7.วางแผน KPI ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร
8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย
อายุ 30 -45 ปี
ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมพลาสติก,วิศวกรรมพอลิเมอร์,เครื่องกล,เครื่องยนต์,ไฟฟ้า,อิเล็คฯ
มีประสบการณ์ทางด้านการควบคุมเครื่อง Kruass Maffei (KM 96) เครื่องเป่าขวดน้ำพลาสติกไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
มีประสบการณืด้านการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก,ฟรีฟอร์ม,เครื่องKruass Maffei (KM 96)จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยน บำรุงรักษา และซ่อมแซมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
มีทักษะในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word มExcelมPowerpoint ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี เข้ากะได้
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูดอ่านและเขียนในระดับดี

สวัสดิการ :

-

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัด :

สิงหบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครผ่านทางอีเมลล์ hr_humen@hotmail.com