1 อัตรา
ตามตกลง
2 มีนาคม 2563

ลักษณะงาน

หน้าที่: 
- บันทึกบัญชีซื้อ-ขาย และลงบัญชีแยกประเภท
- คุมการเบิกจ่ายสต๊อค
- ตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงิน
- คุมเงินสดย่อย และคุมการเบิกจ่าย 
- จัดเก็บเอกสารทางบัญชี
- สถานที่การทำงานเป็นกันเอง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.-ปวส. หรือ ปริญญาตรี ขึ้นไป
มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Excel หรือ โปรแกรมทางการบัญชี)
มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง 02 279 1738 หรือ 02 279 1738

สถานที่ปฏิบัติงาน :

Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

วิธีการรับสมัคร :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
โทร 02 279 1728, 02 279 1738
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สนใจสมัครด้วยตนเอง กรุณาติดต่อ 
Linda Exchange
โทร 02 279 1728, 02 278 2402, 089 980 5097
E-mail: lindaexchanger@gmail.com
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30น. - 18.00น.