1 อัตรา
ตามตกลง
8 เมษายน 2559

ลักษณะงาน

2. ใช้โปรแกรม MS Office และ Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถอ่านแบบได้ / ถอดแบบได้
4. สามารถไปปฏิบัติงานยังไซต์งานต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวโยธา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ :


สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัด :

ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตอนเอง หรือส่งจดหมาย

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สวัสดิการ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี


Company Profile

222 ซอย11 (เพชรเกษม) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 สงขลา 90110 074222555 074222502