1 อัตรา
ตามตกลง
18 ตุลาคม 2560

ลักษณะงาน

- ประสานงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดน้ำเสีย การควบคุมปริมาณมลพิษ และระบบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงาน ผลการวิเคราะห์ต่างๆ และกำหนดวิธีการดำเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ ชาย/หญิง
อายุ22 - 30 ปี
วุฒิ ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา สิ่งแวดล้อม / เคมี /อาชีวอนามัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนกู้ยืม
ตรวจสุขภาพประจำปี
โบนัสประจำปี
และอื่นๆตามระเบียบบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงงานกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซอย อ่อนนุช 86 กทม.

วิธีการรับสมัคร :

ส่งใบสมัครพร้อมรูปถ่ายได้ทาง อีเมลล์
thanakan@thanakom.co.th

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Company Profile

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยูทาวเวอร์ ชั้น 38 ตึกเอ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 กรุงเทพมหานคร 10310 02 168 3368 ต่อ 223 02 168 3369
ตำแหน่งงานอื่น ๆ