1 อัตรา
ตามตกลง
22 พฤษภาคม 2560

ลักษณะงาน

ตีเปอร์เซ็นต์วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (ขี้ยาง)

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
มีประสบการณ์การทำงานด้านการตีเปอร์เซ็นต์ยาง อย่างน้อย 1 ปี
รับเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้น (นราธิวาส)

สวัสดิการ :

Provident Fund
Uniform
Insurance: Group Personal Accident
13th Month
Bonus (Based on Performance)
Allowance
Social Security
Telephone Bill (Specific Positions)
Accommodation (For employee working at branches)
Day Off : Saturday - Sunday

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

จังหวัด :

นราธิวาส

วิธีการรับสมัคร :

Send CV. (in English only) to e-mail : pattranit@teckbeehang.com